FRA HAUKELISETER I NORD TIL KVITLEN I SØR

- et 215 kilometer langt fjelleventyr.

Ryger kan gås som korte helgeetapper eller lange ukesturer, fordelt på fire årstider eller flere år. En unik dannelsesvandring fra hytte til hytte, fra høyfjell til fjord.

Ryger var navnet på en folkegruppe i folkevandringstiden og vikingtiden i Norge. Rygene var folket i det sørlige Vestlandet, omtrent tilsvarende dagens Rogaland. Det er Rygene som er opphavet til landskaps navnet Rogaland. Rygene nevnes så langt tilbake som på 500-tallet, hos den gotiske historieskriveren Jordanes. Rygene er også omtalt i Snorres kongesagaer. I Harald Hårfagres saga forteller Snorre om Slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre skal ha kjempet mot blant annet horder, ryger, egder og teler. I Olav den helliges saga nevnes Rygene som en av gruppene som kjempet mot Olav den hellige under slaget på Stiklestad.
PLANLEGG DITT SOMMEREVENTYR!
Få turveiledning og tips fra Tursenteret